Ważne pytania

Czy to prawda, że gdy się modlimy przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, możemy uzyskać odpust zupełny?

I tak, i nie. Ojciec Święty Jan Paweł II, za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej udzielił takiej możliwości, ale związał odpust z Koronką do Miłosierdzia Bożego, a nie z dowolną modlitwą przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Więcej, nie chodzi tu o modlitwę przed obrazem, ale o spełnienie zupełnie innego warunku. W dokumencie Penitencjarii Apostolskiej bowiem czytamy: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (a mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni, z powodu choroby (lub innej słusznej przyczyny) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny z zachowaniem przepisów co do ‘mających przeszkodę’, zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów (Enchiridion Indulgentiarum). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy.”
Widzimy zatem, że odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele, wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, jest istotnym warunkiem uzyskania tego odpustu. W naszym kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy codziennie o godz. 15:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Postawa przy przyjmowaniu Komunii Świętej

Jaka powinna być nasza postawa przy przyjmowaniu Komunii świętej?

Przyjmowanie Komunii świętej powinno być godne. Najpierw, przygotowujemy własne serce do spotkania z Chrystusem. Ma być ono wolne od grzechu i pełne tęsknoty. Potem, angażujemy także ciało. Wyruszamy na spotkanie Chrystusa w procesji komunijnej. Skupieni i rozmodleni, zbliżamy się, krok za krokiem w stronę ołtarza. Kiedy już jesteśmy całkiem blisko, gdy osoba nas poprzedzająca przyjmuje Komunię św., przyklękamy na jedno kolano. Osoby, które mają problem z przyklęknięciem, czynią skłon głową. Procesyjne podejście do Komunii świętej przypomina nam, że jako Kościół, wciąż jesteśmy w drodze do Pana.

Czy można by usprawnić przyjmowanie Komunii Świętej w naszym kościele?

Rzeczywiście, można i to od razu! Wystarczy zachować samemu kilka prostych zasad:
Poczekać cierpliwie w swojej ławce, aż przyjdzie moja kolej na podejście do Komunii św. (aby nie blokować innych i nie tłoczyć się niepotrzebnie w przejściu).
Ustawiać się zawsze w jednym rzędzie na wprost rozdzielającego Komunię św. (Utworzy się wówczas wolne przejście na spokojny powrót do ławek).
Nie pochodzić z boku, bo to utrudnia rozdawanie Komunii Św., grozi popchnięciem, a nawet upadkiem Hostii.
Odchodzić po przyjęciu Komunii Św. na tę samą stronę co inni, niezależnie od tego po której stronie przejścia jest moje miejsce w ławce (jeśli trzeba, zmienię stronę dopiero na wprost wejścia do swojej ławki). Jeżeli zastosujemy się do tych zasad będzie nam wszystkim łatwiej, bezpieczniej i godniej przyjmować Ciało Pańskie.

Jaki charakter ma niedziela finansowa?
Każda 3 niedziela w miesiącu jest naszą parafialną niedzielą finansową. Oznacza to, że wszelkie ofiary zebrane w tym dniu oraz przekazywane przez Was w kopertach na tacę, są przeznaczone na najpilniejsze potrzeby naszej parafii. Trwają prace remontowe i naprawcze. Rozpoczął się okres grzewczy, co przynosi dodatkowe opłaty za ciepło. Sięgają one kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, a takimi kwotami nie dysponujemy, musimy je wcześniej odłożyć. Pragniemy, aby dnia 1 listopada 2014 r., w uroczystość Wszystkich Świętych, została pobłogosławiona Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego na cmentarzu w Grębałowie. Prace w otoczeniu pomnika właśnie zostały zakończone, ale za niektóre z prac wykonanych dotąd, zalegamy z zapłatą. Jak widać gołym okiem, potrzebujemy środków. Dlatego, dziękuję Wszystkim, dla których troska o nasz kościół i parafię jest ważna. Za każde wsparcie mówię: „Bóg zapłać!”.
Msze św. w święta kościelne, które przypadają w dni powszednie

Jak się zorientować, kiedy będą odprawiane Msze św. w święta kościelne, które przypadają w dni powszednie?
Mieliśmy z tym problem 2 lutego.

Z uwagi na świąteczny charakter dnia i duchowy pożytek wiernych, zapraszamy do naszej świątyni na Msze św. o godz.: 6.30; 8.00; 9.30; 16.00 i 19.00 w następujące dni powszednie:

2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego (Gromnicznej)
19 marca – Uroczystość Świętego Józefa
Środa Popielcowa (początek Wielkiego Postu)
Święto Matki Kościoła (Poniedziałek Zielonych Świąt)
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
2 listopada – Dzień Zaduszny
8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Msza św. wieczorna jest zaplanowana na godz. 19.00, aby wracający z pracy mogli w niej wziąć udział.

Jeżeli któryś z dni świątecznych wypadnie w niedzielę, wówczas obowiązuje niedzielny porządek nabożeństw.

Pełny wykaz świąt i uroczystości wraz z rozkładem nabożeństw zob. www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

Chrzestni - dlaczego zaświadczenie z parafii

Jak to jest, że aby być chrzestnym potrzebne jest jakieś zaświadczenie z parafii?

Chrzest jest sakramentem, w którym obok rodziców dziecka są obecni także rodzice chrzestni. Mogą nimi zostać wyłącznie praktykujący katolicy. Nie wystarczy być ochrzczonym, nawet bierzmowanym. Trzeba żyć według zasad wyznawanej wiary. Co to znaczy w praktyce? Jeśli np. zamieszkujesz z kimś bez ślubu, jeśli nie uczestniczysz w coniedzielnej Mszy św., jeśli nie korzystasz sam z sakramentów (pokuty, Eucharystii) nie możesz pełnić tej funkcji. Właśnie tego dotyczy zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania chrzestnego. To naprawdę ważne, aby wybrać właściwą osobę, której życie nie stoi w sprzeczności z Chrystusową Ewangelią, przeciwnie, jest jej wymownym świadectwem.

Podobno osoby chore na celiakię mogą otrzymać Komunię Świętą w innej formie?
Rzeczywiście, zawartość pszenicy w tradycyjnej hostii uniemożliwia osobom chorym na celiakię przyjęcie Komunii Św. w tej postaci. Nawet próba ograniczenia wielkości przyjmowanej hostii tak, by była jak najmniejsza, nie rozwiązuje problemu. Istotą diety bezglutenowej jest brak glutenu w pokarmach. Kościół, wychodząc naprzeciw chorym na celiakię dopuścił do użycia specjalnie wypiekane hostie ze zmniejszoną zawartością glutenu (G = 6,4 ppm). Są one wypiekane ze skrobi pszennej bezglutenowej i wody. Osoba chora na celiakię powinna wcześniej zgłosić kapłanowi, że pragnie na tej Mszy św. otrzymać Komunię Św. bezglutenową. Jeśli jest to możliwe, kapłan składa niskoglutenowy komunikant na patenie razem z hostią kapłańską, aby po konsekracji udzielić Komunii św. choremu. Istnieje również możliwość udzielenia chorym na celiakię Komunii Św. pod postacią wina, które przecież nie zawiera glutenu. Zapraszamy chorych na celiakię, aby zgłaszali przed Mszą św. kapłanowi potrzebę Komunii Św. bezglutenowej. Jesteśmy w posiadaniu niskoglutenowych komunikantów dla tych osób.
Celiakia (choroba trzewna), to trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym, charakteryzująca się nietolerancją glutenu, białka zapasowego zawartego w zbożach. Toksycznie działający gluten prowadzi do zaniku kosmków jelita cienkiego, maleńkich wypustek błony śluzowej, które zwiększają jego powierzchnię i są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych. W efekcie wchłanianie pokarmu jest upośledzone. Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej.
Msza św. w innym kraju

Jedziemy z rodziną na wakacje zagranicę. Co zrobić w niedzielę, gdy w pobliżu nie będzie Mszy św. po polsku?

Trudno sobie wyobrazić, aby wyjazd zagraniczny miał nam zagwarantować możliwość uczestniczenia we Mszy św. w języku polskim. Taka możliwość pojawia się zwykle w skupisku Polaków mieszkających zagranicą od lat. Zapewne więc weźmiemy udział we Mszy św. sprawowanej w języku mieszkańców danego kraju. Skoro każda Msza św. składa się z tych samych elementów, zatem nawet bez znajomości obcego języka można w niej naprawdę świadomie uczestniczyć. Ważne jest, aby zaplanować Eucharystię w każdą niedzielę.

Dla tych, którzy pragną przed wyjazdem poszukać Mszy św. po polsku zagranicą, polecam stronę Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z wykazem ponad 1500 takich miejsc w świecie: www.tchr.org.

Jaki jest sens zmian, które wprowadziliśmy w naszym kościele?
Widoczne zmiany są dwie. Pierwsza, dotyczy obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której obraz wisiał tuż pod ekranem. Zmieniliśmy miejsce i Maryja powędrowała bliżej swego Syna! Jej obraz zawisł w prezbiterium, po prawej stronie tabernakulum. Druga, dotyczy obrazu św. Faustyny. Dotychczas obraz zajmował miejsce w zagłębieniu, od strony zakrystii. Święta patrzyła… w okno, tyłem zwrócona do Pana Jezusa Miłosiernego. Pragnąłem, aby jako apostołka miłosierdzia, patrzyła w stronę obrazu Jezusa Miłosiernego. W ten sposób Pana Jezusa Miłosiernego otaczają apostołowie miłosierdzia, z jednej strony św. siostra Faustyna, z drugiej św. Jan Paweł II, papież. Ufam, że z łatwością przyzwyczaimy się do tego nowego wystroju naszego kościoła.
Zauważyliśmy, że na ścianie plebanii ktoś namalował obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Czy nie wystarczy nam obraz w kościele?
W październiku 2015 roku na ścianie Przedszkola Parafialnego powstał piękny obraz Jezusa Miłosiernego, wykonany metodą graffiti. Artysta Mors pracował nad nim kilka dni. Prace utrudniał deszcz. To inicjatywa, z którą zwróciła się do nas Stacja 7.pl – interesujący portal katolicki, aby przygotować mural Jezusa Miłosiernego dla nagrania wideoklipu z hymnem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.Graffiti z Jezusem bardzo pasuje do tego miejsca. Przypomina o Bożym miłosierdziu, które obejmuje każdego człowieka. Dojrzy to także ten, kto nie ma jeszcze odwagi by wejść do kościoła, ale zaparkuje swój samochód na naszym parafialnym parkingu. Niech w sercu każdego obudzą się słowa: „Jezu, ufam Tobie!” Jeśli artystyczny mural w tym komuś dopomoże, Bogu chwała!
Jak dobrze przeżyć Adwent i Boże Narodzenie? Jak zaplanować swoją spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia?

W dobrym przeżyciu Adwentu i Bożego Narodzenia wzorem jest Maryja, która przygotowała swoją duszę na spotkanie z Chrystusem. Nie będzie w tym roku rekolekcji adwentowych w kościele, ale mamy możliwość uczestniczenia w niecodziennych 33-dniowych rekolekcjach www.oddanie33.pl, które rozpoczynają się dzisiaj. Są to rekolekcje, które przygotowują nas do oddania się Jezusowi przez Maryję. Zapraszamy w Adwencie na Roraty o godz. 6:30, a dla tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła na codzienną transmisję Mszy św. roratniej www.malygosc.pl.

Jak wiecie, ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne podczas epidemii, w nabożeństwie w naszym kościele może uczestniczyć 56 osób. Jak skorzystać z sakramentu pokuty w tej sytuacji? Planując wszystko wcześniej! Księża spowiadają w Adwencie codziennie w dni powszednie pół godziny przed Mszą św. oraz podczas Mszy św., aby wydłużyć czas spowiedzi. Natomiast w niedzielę spowiadamy na każdej Mszy św. (2 księży). Nie odkładaj spowiedzi na czas przedświąteczny, ale zaplanuj ją wcześniej i skorzystaj, gdy jesteś w kościele. Do naszych chorych i starszych pozostających w domach, udamy się z Komunią św. świąteczną przedpołudniem w sobotę 19 grudnia, a do Grębałowa w piątek 18 grudnia. Prosimy opiekunów, aby osoby te zgłosić wcześniej w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Błogosławionego Adwentu!

Ks. Jan Abrahamowicz, proboszcz

Mam świecę wigilijną z ubiegłego roku, czy muszę znowu kupić nową?
„Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadza CARITAS Polska już od dwudziestu lat. Jest to nie tylko symbol naszej solidarności z dziećmi z ubogich rodzin, ale także forma konkretnej pomocy dla nich. Kupując świecę CARITAS zawsze pomagam. Potrzeby są ogromne, bo strefa ubóstwa i biedy poszerza się. Niech świeca CARITAS znajduje godne miejsce na naszym stole każdego roku.
Co zrobić ze świecą, która pozostała z ubiegłego roku? – pytacie. Można ją zanieść na cmentarz i zaświecić na grobie bliskich. Niech będzie przedłużeniem naszej modlitwy i pamięci o nich.”
Czym się różnią opłatki kupione w markecie u "aniołka" od tych, które w Adwencie rozprowadza się w kościele?
Aniołki z koszykiem opłatków w ręku, to bardzo popularny widok w okresie przedświątecznym w naszych sklepach i marketach. Zachęcają one do zakupów. Opłatek w ich ręku stał się zwykłym towarem komercyjnym. Takie handlowe podejście do Świąt jest pozbawione elementu religijnego.
W kościele, przeciwnie. Opłatki, które możemy otrzymać w zakrystii zostały pobłogosławione, jako opłatki wigilijne.
Organoleptycznie nie widać różnicy w smaku, ale religijny sens pobłogosławionego opłatka pozostaje zupełnie inny.
Skip to content