Domowy Kościół – Oaza Rodzin

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Jego założycielem jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które angażują się w proponowaną im formację i dążą do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Stwarzają jednocześnie dobre warunki do wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać „Równi usługują równym” (Humane Vitae, 26).

Spotkania:

spotkania miesięczne (1 raz w miesiącu) odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw kręgu (krąg to 4 do 7 małżeństw), w spotkaniu uczestniczy ksiądz Moderator – udział w spotkaniach miesięcznych jest podstawą dla uczestniczenia we wspólnocie Domowego Kościoła, natomiast udział w innych wydarzeniach związany jest z potrzebą serca i indywidualnymi możliwościami
w I piątek miesiąca o godz. 19:00 – różaniec i Eucharystia (dolny kościół);
Moderatorzy kręgów: ks. Patryk Jagos (koordynator), ks. Piotr Róg, ks. Jan Abrahamowicz.

Kontakt:

Renata i Marek Chruściel tel. 605 537 779
ks. Patryk Jagos – tel. 12 645 23 42

JEŻELI CHCECIE …

umacniać swoją wiarę
pielęgnować miłość małżeńską
nauczyć się rozwiązywania konfliktów
nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
doświadczyć życia we wspólnocie
przyjdzie na nasze co miesięczne spotkania w każdy I piątek miesiąca do Dolnego Kościoła.
O godz. 19:00 modlimy się różańcem, a o g. 19:30 odprawiana jest liturgia Mszy św.
Przyjdź i zapytaj jak doskonalić swoje małżeństwo poprzez Domowy Kościół aby być bliżej Boga.

Rodziny Domowego Kościoła – Wzgórza Krzesławickie.

O Oazie rodzin – Domowym Kościele możesz przeczytać:

Facebook Oazy Rodzin ze Wzgórz Krzesławickich

strona krajowa Oazy Rodzin

strona diecezjalna Oazy Rodzin

Człowiek stawia rodzinę wysoko w hierarchii wartości. O tym, co daje Oaza Rodzin zechciało nam opowiedzieć kilka małżeństw. Ich największym świadectwem jest ich życie.
Wspólnota Domowego Kościoła to wielki dar od Pana Boga dla naszego małżeństwa i dla naszej rodziny. Uświadomiliśmy sobie, że jako małżonkowie jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie współmałżonka. Odkąd przyjęliśmy do naszego małżeństwa Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela przemienia ON nasze życie, a poprzez zobowiązania zbliżamy się do Niego i do siebie nawzajem. Codzienność przynosi wiele trudnych spraw w małżeństwie, ale poprzez naszą modlitwę małżeńską i comiesięczny dialog, problemy staramy się rozwiązywać w cierpliwości, a przede wszystkim wspólnie. Bardzo ważne dla nas są nasze dzieci. Radościami i trudami wychowania możemy dzielić się i ubogacać nawzajem w rodzinach zgromadzonych w kręgu. Równocześnie pomagamy sobie poprzez wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów i przede wszystkim modlitwę za nasze dzieci. W DK doświadczamy jak ważna jest Wspólnota. Doświadczamy bliskości drugiego człowieka oraz pomocy kiedy przychodzą trudne chwile, a także radości ze wspólnego odpoczynku, zabawy i bycia razem.
Za wszystko dobro które otrzymaliśmy będąc w Domowym Kościele, niech będzie Pan Bóg uwielbiony !

Bożena i Jasiu

Domowy Kościół zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Odbywać się to ma poprzez życie Słowem Bożym, modlitwą, sakramentami, a także dawanie świadectwa i służbę we wspólnocie Kościoła.

Wspólnota Domowego Kościoła jest dla nas ŚRODOWISKIEM WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH. Nasze dzieci wzrastały wśród ludzi, którzy myślą podobnie jak my, przestrzegają tych samych zasad, podejmują te same ćwiczenia duchowe, pomagają sobie nawzajem nie tylko w sprawach życia codziennego, ale również na drodze do Boga. Dzięki Oazie uczymy się pokory – podczas dzielenia się życiem na comiesięcznych spotkaniach mamy okazję stanąć w prawdzie: czy poczyniliśmy postępy w życiu duchowym, jakie są nasze wzajemne relacje małżeńskie i rodzinne. Utwierdzamy się w przekonaniu, że wiara nie jest prywatną sprawą, a Kościół to wspólnota ludzi, których losy się przeplatają. Modlimy się w intencjach nam polecanych, staramy się angażować w różne działania

Regina i Wojciech

Oaza Rodzin – Kościół Domowy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach Krzesławickich w Krościenku – 2013 rok
Oaza Rodzin – Kościół Domowy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach Krzesławickich w Warszawie na Żolibożu przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – 2012 rok
Oaza Rodzin – Kościół Domowy przy parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach Krzesławickich pielgrzymuje po rejonie świętokrzyskim – 2014 rok

Dołącz do nas na facebooku

Kościół opierając się na nauczaniu świętego Pawła nazywa rodzinę „domowym Kościołem”. Więzy jedności i miłości łączące członków rodziny inspirują do poszukiwania, znajdowania oraz otwierania się na Boga. Ta niepowtarzalna właściwość rodziny wyróżnia ją od każdej innej społeczności ludzkiej. Ona też staje się obrazem więzów, którym Bóg przez Jezusa Chrystusa łączy się z ludzkością.

O Domowym Kościele dowiedzieliśmy się w trakcie rozmowy z księdzem Jackiem, który odwiedził nas podczas kolędy. Byliśmy młodym małżeństwem, które wchodziło ze swoimi problemami w życie i w świat który nie jest przyjazny rodzinie. Nie mieliśmy żadnej formacji religijnej, ale chcieliśmy by nasze życie było oparte na Bogu. Później przyszły różne problemy jakie uderzają w każde małżeństwo a one powodują, że wieź pomiędzy małżonkami słabnie i często oddalają się oni od siebie. Dzięki dialogowi małżeńskiemu ( jednemu z darów DK) do którego zapraszamy Jezusa udało nam się przezwyciężyć wiele trudnych chwil. Bardzo ważnym elementem formacji jest krąg, czyli rodziny które tworzą wspólnotę. Ludzie myślący i poszukujący Boga podobnie jak my, są w trudnych chwilach pomocą i wsparciem. Wymiana wzajemnych doświadczeń na płaszczyźnie wychowania dzieci, rozwiązywania konfliktów powoduje, że nasze małżeństwo wzrasta. Domowy Kościół to nie tylko modlitwa , to również wspólne wyjazdy i integracja na różne sposoby. Nie żałujemy, że wybraliśmy drogę do Boga poprzez bycie w domowym Kościele i polecamy ją innym

Lucyna i Jarek

Czy człowiekowi potrzebne są w ogóle zmiany?

Często ich nie lubimy, bo wiążą się z obawami, lękami, nieakceptacją, a przecież może być zupełnie odwrotnie. Mogą one rozwijać i poprawiać jakość życia. Domowy Kościół zrzesza małżeństwa sakramentalne, które dążą wzajemnie do świętości. Daje nam konkretne narzędzia do osiągniętego tego celu. Dążę do świętości i zbawienia osobiście, w małżeństwie i mojej rodzinie poprzez: codzienną lekturę Pisma Świętego, modlitwę osobistą, rodzinną, małżeńską, dialog małżeński i formację poprzez udział w rekolekcjach.

DK umacnia i uzdalnia nas w służbie dla parafii, diecezji oraz Kościoła

Joanna i Mirek

Skip to content