Sakrament małżeństwa

Przygotowanie

Podjęcie przygotowania do sakramentu małżeństwa jest dla każdego z ochrzczonych okazją do pogłębienia własnej wiary i życia modlitwy.
Dobre przygotowanie gwarantuje pomyślność przyszłego małżeństwa!

Odpowiednio wcześniej, narzeczeni dokonują rezerwacji terminu ślubu w kancelarii parafialnej. Mogą też rozpocząć katechezy dla narzeczonych oraz odbyć trzy spotkania w katolickiej poradni życia rodzinnego.

W przygotowaniach i przebiegu samej uroczystości należy wziąć pod uwagę sakralny charakter miejsca, jakim jest kościół.

Suknia panny młodej powinna być odpowiednia (zasłonięte plecy i ramiona).
Fotografować i filmować podczas uroczystości w kościele mogą wyłącznie osoby upoważnione, legitymujące się ukończeniem kursu dla fotografów zorganizowany przez diecezję.
Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, w parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, dla spisania protokołu przedślubnego przedkładając:

Dokumenty

  • metryka chrztu (ważna 6 miesięcy),
  • zaświadczenie o bierzmowaniu,
  • indeks ukończenia katechizacji,
  • świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych oraz spotkań w poradni rodzinnej,
  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ślubem!).

Po spisaniu protokołu przedślubnego każde z narzeczonych otrzymuje kartkę do spowiedzi przedmałżeńskiej, która przypomina o szczególnym charakterze tego okresu. Do pierwszą spowiedzi należy przystąpić niezwłocznie po spisaniu protokołu, do drugiej, na dzień, dwa przed ślubem. Zamiar zawarcia małżeństwa podany zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie zapowiedzi w parafiach narzeczonych.
Na około tydzień przed ślubem narzeczeni udają się do kancelarii, na rozmowę z kapłanem dla podsumowania przygotowania do ślubu. Duszpasterz sprawdza wówczas, czy złożone dotąd dokumenty są kompletne i omawia z narzeczonymi szczegółowy przebieg liturgii. Wówczas też należy poprosić o zgodę, gdyby np. ktoś z krewnych lub znajomych kapłanów miał zamiar asystować przy ślubie.

Narzeczeni indywidualnie proszą siostrę Zakrystiankę o przygotowanie kościoła na ślub oraz w sprawie kwiatów, przekazując stosowną ofiarę.

Kontakt do pana organisty – tel. 504 046 321.

Parafia nie wyraża zgody na udział osób i firm zewnętrznych w dekorowaniu kościoła.

W dniu ślubu, na 15 minut przed Mszą św., narzeczeni wraz ze świadkami oczekują w zakrystii na podpisanie dokumentów ślubu. Świadkowie okazują dowody osobiste, narzeczeni pozostawiają w zakrystii obrączki do pobłogosławienia oraz kartki od spowiedzi. Wypada też, aby fotograf poprosił księdza o zgodę na fotografowanie i okazał mu stosowny dokument.

Następnie narzeczeni udają się do przedsionka kościoła i tam oczekują na przybycie kapłana, z którym procesjonalnie udają się przed ołtarz.

Zaślubiny odbywają się po zakończeniu liturgii słowa, u góry, przed ołtarzem.

Na zakończenie Mszy św., po uroczystym błogosławieństwie, nowożeńcy otrzymują pamiątkę sakramentu małżeństwa oraz dokument ślubu, który przechowują u siebie.

Parafia powiadamia USC w Krakowie o zawarciu małżeństwa. Na mocy Konkordatu zawartego między Państwem a Kościołem, małżeństwo sakramentalne z chwilą jego zawarcia sprawia skutki cywilne.

Ważna prośba

Prosimy, aby Młodej Pary nie obsypywać niczym przy wyjściu z kościoła i w jego bezpośrednim otoczeniu. Uszanujmy religijny charakter tego miejsca i zachowajmy porządek.

SZCZĘŚĆ BOŻE MŁODEJ PARZE!

Skip to content