Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje uczniów szkoły podstawowej z kl. 6 – 8 i trwa trzy lata. W pierwszym roku, rodzice kandydatów zgłaszają gotowość towarzyszenia dziecku w przygotowaniu i proszą o ten sakrament. W drugim roku, młodzi uczestniczą w cyklu 10 spotkań oraz starają się pogłębić swoją chrześcijańską postawę przez uczestnictwo w nabożeństwach. W trzecim roku bezpośredniego przygotowania jest tych spotkań 20. Jest zasadą, że przygotowanie do sakramentów odbywa się w parafii miejsca zamieszkania rodziców dziecka i tam należy zgłosić zamiar rozpoczęcia takiego przygotowania.
Dorośli, którzy dotąd nie przyjęli bierzmowania, mogą uzupełnić ten sakrament zgłaszając się do Ośrodka Katechumenalnego przy kościele św. Marka w Krakowie (ul. Św. Marka 10), gdzie jest prowadzone dla nich takie przygotowanie. Po jego zakończeniu otrzymują bierzmowanie.
W wyjątkowych przypadkach jest możliwe indywidualne przygotowanie, po uzgodnieniu zasad przygotowania z duszpasterzem w swojej parafii zamieszkania.
Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej i zobowiązuje przyjmującego ten sakrament do rzetelnego świadectwa życia wiarą na co dzień. Bierzmowani, o ile spełniają ten warunek, mogą być rodzicami chrzestnymi oraz świadkami bierzmowania dla innych kandydatów do tego sakramentu.

Skip to content