Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Są to świeccy pomocnicy w udzielaniu Komunii świętej, którzy mają zadanie zanoszenie Pana Jezusa do chorych i starszych, w niedziele i święta. W wypadku braku szafarzy zwyczajnych, mogą także udzielić wiatyku umierającym. Świeccy pomocnicy, gdy brak jest wystarczającej liczby kapłanów, mogą rozdzielać Komunię świętą na Mszy świętej.

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, wprowadził Kościół w 1973 roku. Motywem była troska o to, aby wierni pozostający w domach, którzy znajdują się w stanie łaski i pragną uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy. W Polsce posługę tę reguluje „Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej” z czerwca 1991 r. W Archidiecezji Krakowskiej posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej wprowadził Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz, dnia 12 grudnia 2005 r.
Patronem nadzwyczajnych szafarzy w Archidiecezji Krakowskiej jest św. Stanisław Kazimierczyk.

Stanisław Kazimierczyk patron Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Krakowskiej”…..Niech ten, który słowem i przykładem życia uczył, że największą wartością każdego chrześcijanina w życiu codziennym jest Msza święta, którą sam z wielkim nabożeństwem sprawował, i przyjmowanie Komunii Świętej, po należytym przygotowaniu oraz z gorącym dziękczynieniem, z nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu czerpał siły do heroicznej troski o ubogich i chorych, którym zanosił Komunię Świętą także podczas niosącej śmierć zarazy, czuwa z nieba nad wszystkimi, którzy jako nadzwyczajni szafarze niosą chorym Chleb życia. Niech uprasza im łaskę gorliwej pobożności eucharystycznej i wiernego pełnienia swej posługi w Kościele……”

Obecnie na terenie Archidiecezji Krakowskiej posługuje 279 mężczyzn, w 126 parafiach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nszafarze.org (artykuły, dokumenty, świadectwa, informacje o Patronie, galeria zdjęć).
W parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich posługuje obecnie sześciu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Są to panowie: Edward i Ryszard (od 2006 r.), Janusz i Tomasz (od 2007 r.), Zdzisław i Stanisław (od 2012 r.).

W każdą niedzielę zanoszą oni Komunię świętą kilkunastu chorym.
Informujemy, że chorych, pragnących przyjmować regularnie Komunię świętą w swoich domach w niedzielę i świętą, można zgłaszać u księży odwiedzających ich w pierwsze piątki lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

Modlitwa Nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu człowieka! Ojciec niebieski posłał Cię, abyś ludzi zniewolonych przez grzech wyprowadził do światła prawdziwej wolności. W czasie ziemskiej wędrówki zawsze byłeś blisko słabych, opuszczonych i cierpiących. Niosłeś pocieszenie strapionym, uzdrawiałeś chorych i wskrzeszałeś umarłych. Twoje otwarte Serce bije nadal w Kościele, a Jego zbawcza moc przemienia nas w sakramentach świętych.

W swoim miłosierdziu dałeś i mnie uczestniczyć w tej tajemnicy, powołując do pomocy przy rozdzielaniu Twego Najświętszego Ciała. Pozwoliłeś mi nieść Twoją zbawczą obecność w Komunii świętej do chorych ludzi. Niech moc Twego Ducha przenika mnie do głębi. Spraw bym sercem chłonąc Twoją łaskę i pełniąc zleconą mi posługę, stawał się widocznym znakiem Twojej obecności w moim środowisku.
Maryjo, Matko naszego Zbawiciela, która niosąc Go pod sercem spiesznie zdążałaś do Elżbiety, uproś mi łaskę podobnej gorliwości, gdy idę do powierzonych mi chorych.

Święty Stanisławie Kazimierczyku, módl się za nami!

Skip to content