Historia parafii

Posłuchaj wstępu do historii parafii

Proboszcza Ks. Jana Abrahamowicza

Rok 1955 - 1977

Ks. Prałat Jan Hyc uruchamia placówkę.

Lata 1955 - 1962
Powstają osiedla Nowej Huty: Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie), Na Stoku. Wieś Grębałów przemianowano na osiedle Grębałów. Dzieje się to na terenie parafii Pleszów podzielonej wybudowanym w końcu lat 50-tych kombinatem metalurgicznym Huta im. Lenina.
Rok 1964

Od 1964 roku ks. Jan Hyc proboszcz parafii Pleszów próbuje wynająć, adoptować pomieszczenia dla uruchomienia pracy duszpasterskiej w rejonie nowych osiedli na wschodnich terenach parafii. Władze wciąż wkraczają stanowczo blokując poczynania niestrudzonego proboszcza.

6.03. - 13.03.1966

Parafia Pleszów urządza Rekolekcje Wielkopostne dla Wzgórz Krzesławickich, Stoków, Grębałowa i Krzesławic, w Mogile u O.O. Cystersów. Każda rodzina otrzymuje zawiadomienie – zaproszenie. W rekolekcjach uczestniczy 600 osób.

2.10.1967

Ks. Jan Hyc proboszcz Pleszowa rozpoczyna nauczanie religii w Krzesławicach dla dzieci ze Wzgórz, Stoków, Grębałowa i okolic. Odbywa się to w domu u Pani Barbary Miś. Tam też rozpoczyna się (nieregularnie) odprawiać Mszę św.

12.02.1968

Nauczanie religii zostaje przeniesione do posiadłości po Panu Janie Cybulskim w Krzesławicach (na terenie dzisiejszych parkingów przy kościele).

8.05.1969

Rozpoczyna się dzierżawa zabudowań Pana Stanisława Gajocha w Grębałowie – stare zabudowania, które się rozpadają. Przeprowadzone zostają remonty adaptacyjne. M.in. w byłej stajni powstaje salka katechetyczna.

Rok 1970

W przystosowanym gospodarstwie Pana Stanisława Gajocha, Msza św. jest systematycznie sprawowana. Rozpoczynają się starania o pozwolenie na budowę Domu Parafialnego.

Rok 1973

Misje prowadzą O.O. Sercanie. Daje się odczuć mocne zjednoczenia parafian. Wielu do tej pory było zaangażowanych w budowę kościoła w Bieńczycach (Arka Pana). Tam też uczestniczyli w Mszach św. Po Misjach placówkę w Grębałowie zaczynają uważać za swój Kościół.

31.05.1975

Placówkę nawiedza Jego Eminencja Ks. Kardynał Karol Wojtyła.

1.06.1975

Parafianie przeżywają Odpust na święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

10.06.1975

Rocznik „1974” księży organizuje zjazd koleżeński na Wzgórzach Krzesławickich (w Grębałowie). Przybywa Jego Eminencja Ks. Kardynał Karol Wojtyła.

2.02.1976

Jego Eminencja Ks. Kardynał Karol Wojtyła konsekruje trzy dzwony na Wzgórzach Krzesławickich.

Rok 1977

Parafianie żegnają odchodzącego, bardzo zasłużonego proboszcza – prałata Jana Hyca.
Podczas swojej pracy na Wzgórzach ks. Jan Hyc wielokrotnie wzywany był na przesłuchania i kilkakrotnie płacił kary za prowadzenie pracy duszpasterskiej bez zezwolenia władz świeckich. O pozwoleniu na budowę kościoła nie było mowy. Jednak ks. Jan Hyc z oddanymi pomocnikami wciąż kołatał, nie rezygnował. Zaznaczyć trzeba, że ośrodek duszpasterski w Grębałowie mieścił się z dala od osiedli mieszkaniowych, a sąsiadował tylko z kilkoma gospodarstwami rolnymi. Ludzie w błocie, śniegu, zimnie i deszczu szli od 1 do 4 km i stali pod gołym niebem.
Władza państwowa nakładała kary np. za używanie nagłośnienia bez pozwolenia. Ks. Jan Hyc rozpoczął wielkie dzieło jednoczenia wokół Chrystusa, pracując wśród osób, które przeprowadzały się na nowe osiedla, przybywając z różnych stron kraju, a czasami z ziem polskich, które obecnie pozostają poza granicami naszego kraju. Ludzie stawali się coraz bardziej otwarci, przybywało rąk do pomocy.

1977

Uzyskano zgodę na budowę plebani i Domu Parafialnego; proboszczem zostaje ks. Jakub Gil.

Rok 1980

Przychodzi zgoda na wybudowanie kościoła; poświęcenie Domu Parafialnego i placu budowy. Głównym architektem nowego kościoła zostaje prof. Witold Cęckiewicz, późniejszy projektant Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

1983

Ojciec Święty Jan Paweł II świeci na Błoniach kamień węgielny dla kościoła.

25 października 1981

Erygowanie parafii.

1982

Początek prac budowlanych.

1985

zawieszenie dzwonów, poświęconych wcześniej przez kard. Karola Wojtyłę; na wieży kościelnej zostaje umieszczony krzyż.

7 czerwca 1987

Ks. kard. Franciszek Macharski konsekruje kościół; zamontowano sufit, posadzkę i ołtarz główny.

Rok 1989

Powstaje przedszkole parafialne.

Rok 1992

Powstaje kuchnia dla ubogich.

Rok 1993

Parafianie i proboszcz w Rzymie uczestniczą w nabożeństwie beatyfikacyjnym s. Faustyny.

1994

Proboszczem zostaje ks. Jan Głód.

1996

Parafia otrzymuje relikwie św. s. Faustyny; zostaje otwarta świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych.

Rok 1997

Uroczystości 750-lecia Grębałowa; list z błogosławieństwem od Ojca Świętego Jana Pawła II.

1998

Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Rok 1999

Wprowadzenie witraża w prezbiterium; pielgrzymka do Starego Sączą na kanonizację św. Kingi.

2000

Parafianie i proboszcz w Rzymie uczestniczą w nabożeństwie kanonizacyjnym s. Faustyny.

Skip to content