Akcja Katolicka

Członkowie Akcji Katolickiej to świeccy apostołowie, gorliwi, ofiarni, szukający sprawy, a nie siebie, zdolni do pracy i poświęcenia się dla niej. Temu ma służyć ich dojrzałość wewnętrzna i moralna, duchowe wyrobienie, życie zgodne z wyznawaną wiarą. Ludzie Akcji to katolicy z przekonania, czynni apostołowie, którzy swoje powołanie realizują poprzez modlitwę, pokutę, zadośćuczynienie i dobry przykład! Mają być „przedłużeniem rąk duszpasterzy w ich apostolskiej pracy koło Królestwa Chrystusowego oraz szkołą życia prawdziwie katolickiego” – Kard. Adam Stefan Sapieha

Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest ukazywać życiem piękno bycia chrześcijaninem, angażując się w działania kościelne i społeczne. Żyjąc Ewangelią objawiać światu piękno takiego życia.

Opiekun: ks. Jan Abrahamowicz

Skip to content