Powołanie do kapłaństwa

cze 7, 2024

Rekrutacja 2024/2025

Dokumenty kandydata do Seminarium

 1. Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 2. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 5. Zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 7. Opinia Księdza Proboszcza
 8. Opinia nauczyciela religii/katechety
 9. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 10. Fotografia (1 szt., format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Termin lipcowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
  do 13 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
 2. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
  – rozpoczęcie: 14 lipca godz. 17.00
  – zakończenie: 15 lipca godz. 19.00

Termin wrześniowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna
  Archidiecezja Krakowska
  do 12 września – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
 2. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)
  -rozpoczęcie: 13 września godz. 17.00
  -zakończenie: 14 września godz. 19.00

Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:

 1. test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 2. test sprawności psychologicznej
 3. rozmowa kwalifikacyjna z Ks. Przełożonym
 4. ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny

(Obowiązuje strój galowy)

Skip to content