Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Modlitwa

Szukałem Was - litania do Jan Pawła II

Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)Lednicka litania do Jana Pawła II

OJCZE NASZ świętej Mechtyldy w intencji dusz czyśćcowych

W wizjach mistycznych towarzyszących odmawianiu tej modlitwy św. Mechtylda widziała nieprzeliczone rzesze dusz uwalnianych z czyśćca w trakcie jej odmawiania.  
 
Ojcze nasz, któryś Jest w Niebie  
 
Proszę Cię racz przebaczyć duszom w czyśćcu cierpiącym, że Cię nie kochały, ani czci należytej nie oddawały Tobie, Ojcu swemu najukochańszemu, któryś ich ze szczególnej łaski i Miłosierdzia Twego za dzieci sobie obrał – lecz wydalały Cię z serca swego, w którym mieszkanie sobie obrałeś i w nim zawsze przebywać pragnąłeś. Otóż wynagradzając za tak wielkie ich winy, ofiaruję Ci Miłość i cześć, jakie Ci ukochany Syn Twój tu na ziemi oddawał, wraz z doskonałym zadośćuczynieniem, przez które wszystkie ich grzechy zgładziłeś. Amen.

2012-04-06 Droga krzyżowa ulicami osiedli


Wielki Piątek 2012, godz. 15.00
Rozważania: ks. Jan Abrahamowicz


Wstęp:

Panie Jezu, Ty przychodząc na ziemię dla mnie stałeś się człowiekiem. Doświadczyłeś wszystkiego, czego doświadcza człowiek, z wyjątkiem grzechu. Grzechy ludzi wziąłeś na siebie, abym stał się wolny i mógł powrócić do domu Miłosiernego Ojca, gdzie dla każdego przygotowałeś miejsce. Wyruszam dziś, Twoimi śladami, na drogę przebudzenia i przemiany własnego serca.