Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Legion Maryi - prezentacja wspólnoty

Zadaniem Legionu Maryi jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską, w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.
Legion jest stowarzyszeniem świeckich, którzy starają się docierać do wierzących i niewierzących, szerząc kult Matki Bożej i głosząc Ewangelię, ewangelizując parafię.
Legion Maryi powstał w 1921 r. w Dublinie (Irlandia). Założyło go 15 kobiet wraz ze Sługą Bożym Frankiem Duffem (1889-1980). Do Polski ruch dotarł w 1947 r., jednak dopiero od lat osiemdziesiątych mógł się swobodnie rozwijać.


Spotkania: czwartek, godz. 16:30, Sala św. Dyzmy (dolny kościół - wejście od sióstr)

Opiekun: ks. Maciej Winiarski