Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Rok 1955 - 1977

Ks. Prałat Jan Hyc uruchamia placówkę.

Rok 1977 - 1994

Ks. Jakub Gil buduje kościół

Rok 1994 - 2010

Ks. Parałat Jan Głód rozwija duszpasterstwo.

Wspomnienia

Wspomina ks. Infułat Jakub Gil.