Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Grupa AA - prezentacja wspólnoty

Grupa AA (Anonimowi Alkoholicy) stanowią wspólnotę mężczyzn i kobiet, którzy uczestnicząc w spotkaniach cotygodniowych dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją – także płynącą z wiary w Boga - aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Podstawowym i jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Celem Wspólnoty AA jest trwanie w trzeźwości i pomaganie innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Spotkania: w każdą środę o godz. 18.30, w Sali św. Jana Pawła II (dolny kościół)

Rzecznik grupy: Renata (tel. 880 153 877)

Opiekun duchowy: ks. Jan Abrahamowicz