Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty udzielany jest: w II niedzielę miesiąca o godz. 11:00 i w IV niedzielę miesiąca o godz. 16:00.
Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego należy dokonać najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest do czwartku włącznie.
Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrzcielną o godz. 19:00 w salce obok kancelarii.
Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:

  • akt urodzenia dziecka z U.S.C.;
  • świadectwo ślubu kościelnego;
  • dla rodziców chrzestnych mieszkających poza naszą Parafią - poświadczenie z ich Parafii, iż mogą podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

  • katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania;
  • wierzący i praktykujący (w czasie Mszy św. przygotowani spowiedzią św. do pełnego uczestnictwa - z Komunią św.);
  • małżonkowie - żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)
  • uczniowie szkół średnich - poświadczający zaktualizowanym indeksem i potwierdzeniem księdza katechety zdolność do podjęcia takiej roli.

Podczas Mszy świętej, na której dziecko przyjmuje chrzest święty, Rodzice i Chrzestni przystępują do Komunii świętej.

Niech chrzciny jako uroczystość domowa będzie obchodzona w trzeźwości!