Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Na Wzgórzach (Wzgórza Krzesławickie)

 

Akcja Katolicka - prezentacja wspólnoty

Kard. Adam Stefan Sapieha: <<Członkowie Akcji Katolickiej to świeccy apostołowie, gorliwi, ofiarni, szukający sprawy, a nie siebie, zdolni do pracy i poświęcenia się dla niej. Temu ma służyć ich dojrzałość wewnętrzna i moralna, duchowe wyrobienie, życie zgodne z wyznawaną wiarą. Ludzie Akcji to katolicy z przekonania, czynni apostołowie, którzy swoje powołanie realizują poprzez modlitwę, pokutę, zadośćuczynienie i dobry przykład! Mają być „przedłużeniem rąk duszpasterzy w ich apostolskiej pracy koło Królestwa Chrystusowego oraz szkołą życia prawdziwie katolickiego”>>.

Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest ukazywać życiem  piękno bycia chrześcijaninem, angażując się w działania kościelne i społeczne. Żyjąc Ewangelią objawiać światu piękno takiego życia.

Prezes Akcji Katolickiej: Władysław Wyka

Opiekun: ks. Jan Abrahamowicz